Świadczone usługi

Branża elektryczna

Montaż instalacji elektrycznych

Kompleksowo wykonujemy instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Naszym atutem jest fachowość i krótkie terminy realizacji zleceń.


Montaż domofonów, sieci komputerowych i specjalnych

Wykonujemy instalacje domofonowe, okablowanie sieci komputerowych, antenowych oraz specjalnych w budynkach nowych i użytkowanych. Preferujemy montaż zgodnie z naszymi projektami opartymi na wymaganiach Klienta.


Montaż i ustawianie automatyki domowej

Montujemy sterowniki kotłów c.o., rolet, systemy zdalnego sterowania, systemy zarządzania energią i inne. Opieramy się na rozwiązaniach fabrycznych oraz własnych.


Pomiary ochronne instalacji elektrycznych

Wykonujemy okresowe pomiary rezystancji izolacji, oporności uziemienia, rezystancji pętli zwarcia oraz badania wyłączników różnicowo-prądowych.


Wyszukiwanie przyczyn awarii w instalacjach elektrycznych

Wykonujemy kompleksowy audyt instalacji elektrycznych, mający na celu wyszukanie przyczyn awarii urządzeń, uszkodzeń sieci i osprzętu. Rozwiązujemy problemy z wyłączającymi się RCD, okresowymi przepięciami oraz inne.


Indywidualne projektowanie nowoczesnego oświetlenia

Projektujemy i wykonujemy nowoczesne oświetlenie w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, wewnętrzne i zewnętrzne, oparte na modułach LED i innych źródłach. Ze względu na indywidualne wymagania naszych Klientów, każdy projekt jest unikalny i ściśle dostosowany do potrzeb. Specjalizujemy się w oświetleniu opartym na fabrycznych modułach LED dużej mocy oraz rozwiązaniach własnych.


Branża elektroniczna

Projektowanie urządzeń elektronicznych i pomiarowych

Projektujemy specyficzne urządzenia elektroniczne i pomiarowe do różnorakich zastosowań. W naszym portfolio znajdują się liczniki czasu pracy maszyn, czujniki temperatury oraz sterowniki wykonawcze elementów automatyki.


Serwis urządzeń elektronicznych

Prowadzimy serwis naszych rozwiązań, zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Naprawy wykonujemy w warsztacie oraz w miejscu pracy urządzenia.


Wynajmowanie urządzeń elektronicznych i pomiarowych

W celu minimalizacji kosztów i ryzyka zakupowego Klientów oferujemy możliwość wynajmu naszych rozwiązań w zamian za miesięczne opłaty. Dzięki temu Klient ma swobodę w wyborze oraz zmianach konfiguracji urządzenia i nie musi ponosić dodatkowych kosztów w przypadku jego wycofania. Wynajęcie realizowane jest w oparciu o zasadę: Używasz - płacisz.


Branża informatyczna

Bieżąca obsługa stron internetowych

Wykonujemy okresowe aktualizacje stron internetowych, poprawiamy błędy, dopisujemy informacje. Nasza oferta jest alternatywą do zatrudnienia w firmie informatyka o średnim obciążeniu pracą. Atutem jest zaś krótki czas reakcji na zlecenia. Usługi te realizujemy również w trybie abonamentowym.


Modyfikacje i optymalizacja stron internetowych

Prowadzimy monitoring stron internetowych związany z obciążeniem serwera oraz baz danych. Wprowadzamy niewielkie modyfikacje, usuwamy zagrożenia związane z podatnością na wirusy i inne zagrożenia.


Wyszukiwanie informacji

Oferujemy fachowe wyszukiwanie informacji w Internecie oraz w źródłach literaturowych i czasopismach. Wykonujemy dokładne studia i analizy danego tematu zgodnie z ustaleniami oraz własnymi metodami.


Tworzenie koncepcji gier on-line

Piszemy i poprawiamy scenariusze gier MMOG, tworzymy mechanikę gry, wzajemne zależności, szkielety baz danych oraz koncepcję rozgrywki. W chwili obecnej pracujemy nad własnym projektem handlowej gry MMOG rozgrywającej się w kosmosie.


Branża olejowa

Analizy rynku produktów smarowniczych

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do producentów środków smarowych oraz dużych dystrybutorów. więcej...


Asysty reklamacyjne

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do firm sprzedających środki smarowe na rynku, zwłaszcza profesjonalnym oraz konsumenckim. więcej...


Badania płynów eksploatacyjnych

Usługa ta jest skierowana do producentów środków smarowych, do firm sprzedających środki smarowe na rynku oraz do użytkowników końcowych. więcej...


Konsulting i audyt olejowy

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do firm sprzedających środki smarowe na rynku oraz do użytkowników końcowych. więcej...


Opracowywanie nowych technologii wytwarzania i eksploatacji olejów

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do producentów środków smarowych oraz dużych użytkowników końcowych posiadających specyficzne wymagania dotyczące stosowanych środków smarowych. więcej...


Optymalizacja i zarządzanie gospodarką olejową

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do dużych użytkowników końcowych środków smarowych o licznym parku maszynowym. więcej...


Tworzenie wyspecjalizowanych baz danych

Usługa ta jest skierowana do użytkowników końcowych olejów posiadających obszerne parki maszyn o znacznej różnorodności. więcej...


Usprawnienia maszyn i urządzeń

Usługa ta jest skierowana do użytkowników końcowych olejów. więcej...


Wsparcie techniczne sprzedaży i eksploatacji środków smarowych

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do użytkowników końcowych i ma na celu rozwiązywanie problemów pojawiających się w czasie eksploatacji. więcej...


Wyszukiwanie uszkodzeń i przyczyn awarii maszyn

Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do użytkowników końcowych oraz do firm sprzedających środki smarowe na rynku. więcej...


Branża wydawnicza

Opracowywanie polskich wersji instrukcji obsługi

Tworzymy polskojęzyczne wersje instrukcji obsługi maszyn, urządzeń oraz oprogramowania. Specjalizujemy się w tłumaczeniu na język polski.


Tłumaczenia artykułów na język polski

Wykonujemy tłumaczenia artykułów prasowych i naukowych z zakresu: informatyki, elektryki, elektroniki, chemii, mechaniki i eksploatacji na język polski. Specjalizujemy się w artykułach popularno-naukowych oraz akademickich.


Tłumaczenia instrukcji, kart charakterystyki, kart produktu na język polski

Opracowujemy polskie wersje kart charakterystyki zgodnych z REACH, kart produktu oraz instrukcji obsługi. Specjalizujemy się w produktach smarowych, odczynnikach chemicznych oraz innych środkach przemysłowych.


© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.